Användarvillkor

Välkommen till vår webbutik! Evchargeplus.com och dess samarbetspartners tillhandahåller tjänster enligt följande villkor. Om du besöker eller handlar från denna webbplats accepterar du dessa villkor. Vänligen läs dem noggrant. De allmänna försäljningsvillkoren som beskrivs nedan reglerar avtalsförhållandet mellan “användaren” (nedan även hänvisat till “du” eller “kunden”) och evchargeplus.com (nedan även hänvisat till som “vi” eller “webbplatsen”), som tillhör företaget UAB Evokas.

Elektronisk kommunikation

Du kommunicerar elektroniskt med oss när du besöker www.evchargeplus.com eller skickar e-post till oss. Du samtycker till att ta emot elektronisk kommunikation från oss. Vi kommer att kommunicera med dig via e-post eller genom att publicera meddelanden på denna webbplats. Du samtycker till att alla avtal, meddelanden, upplysningar och annan kommunikation som vi tillhandahåller dig elektroniskt, uppfyller alla rättsliga krav på att sådan kommunikation ska vara i skriftlig form.

Upphovsrätt

Allt innehåll på denna webbplats, såsom text, grafik, logotyper, knappikoner, bilder, ljudklipp, digitala nedladdningar, datasammanställningar och programvara, tillhör evchargeplus.com eller dess innehållsleverantörer och skyddas av internationella upphovsrättslagar. Sammanställningen av allt innehåll på denna webbplats ägs exklusivt av evchargeplus.com med upphovsrättsligt författarskap för denna samling av evchargeplus.com, och skyddas av internationell upphovsrättslagstiftning.

Leveransvillkor

Alla leveranser sker med DPD och UPS. När beställningen har slutförts och betalningen har mottagits kommer kunden att meddelas information för paketspårning. Vi har inget som helst ansvar för försenade eller uteblivna leveranser som orsakas av en händelse bortom vår kontroll. Om du beställer från ett land utanför EU bör du kontrollera ditt lands importskatt och andra tilläggsskatter. www.evchargeplus.com ansvarar inte för dessa avgifter och om de ska betalas bör du kontaktas av ditt tullkontor eller fraktbolag. Om www.evchargeplus.com skickar ut en vara och den sedan avvisas av kunden på grund av dessa importavgifter, kommer du att få full återbetalning för varan när den återkommit till oss, med avdrag för de totala frakt- och returkostnaderna. Leverans till Sydeuropa eller längre sträckor kan ta längre tid, vilket anges i våra alternativ för standardleverans. Alternativ för standardleverans inom EU:

DPD/UPS standardleverans 3 – 4 arbetsdagar* – 19€** / paket.

UPS express saver shipping 1 – 2 arbetsdagar* – 29€** / paket.

*Leveranstiderna kan variera av skäl som ligger bortom vår kontroll.

**Leveranspriserna kan variera beroende på beställningens vikt.

Varumärken

Evchargeplus.coms varumärken och handelsbeteckningar får inte användas i samband med någon produkt eller tjänst som inte är evchargeplus.com på ett sätt som kan orsaka förvirring bland kunderna, eller på något sätt som förringar eller misskrediterar evchargeplus.com. Alla andra varumärken som inte ägs av evchargeplus.com eller dess dotterbolag och som förekommer på den här webbplatsen tillhör andra ägare, som kan vara anslutna till, ha en koppling till eller sponsras av evchargeplus.com eller dess dotterbolag.

Licens och åtkomst till webbplatsen

Evchargeplus.com beviljar dig en begränsad licens för att få tillgång till denna webbplats och för personlig användning av den. Detta innefattar ej nedladdning (annat än caching av sidor) eller ändring av den, eller någon del av den, i något fall utom med ett uttryckligt skriftligt medgivande från evchargeplus.com. Denna licens omfattar inte heller återförsäljning eller kommersiell användning av denna webbplats eller dess innehåll: insamling och användning av produktlistor, beskrivningar eller priser: avledd användning av denna webbplats eller dess innehåll: nedladdning eller kopiering av kontoinformation till förmån för en annan aktör: eller användning av datautvinning, robotar eller liknande verktyg för insamling och utvinning av data. Denna webbplats, eller någon del av denna webbplats, får inte reproduceras, dupliceras, kopieras, säljas, återförsäljas, besökas eller på annat sätt utnyttjas i kommersiellt syfte utan uttryckligt skriftligt medgivande från evchargeplus.com. Du får inte rama in eller använda inramningstekniker för att bifoga något varumärke, logotyp eller annan äganderättsligt skyddad information (inklusive bilder, text, sidlayout eller form) från evchargeplus.com och våra samarbetspartners utan uttryckligt skriftligt medgivande. Du får inte använda några metataggar eller annan “dold text” som nyttjar evchargeplus.coms namn eller varumärken utan evchargeplus.coms uttryckliga skriftliga medgivande. All otillåten användning avslutar det tillstånd eller den licens som evchargeplus.com har beviljat. Du beviljas en begränsad, återkallelig och icke-exklusiv rätt att skapa en hyperlänk till evchargeplus.com:s hemsida, så länge länken inte framställer evchargeplus.com, dess samarbetspartners eller deras produkter eller tjänster på ett falskt, vilseledande, nedsättande eller på annat sätt stötande sätt. Du får inte använda evchargeplus.com:s logotyp eller andra grafiska symboler eller varumärken som en del av länken utan uttryckligt skriftligt tillstånd.

Ditt medlemskonto

Om du använder denna webbplats är du ansvarig för att upprätthålla den sekretess som omfattar ditt lösenord och ditt konto, och för att begränsa åtkomsten till din dator. Du accepterar att bära ansvaret för alla aktiviteter som sker genom ditt konto och lösenord. Om du är under 18 år får du använda vår webbplats endast om en förälder eller vårdnadshavare deltar. Evchargeplus.com och dess samarbetspartners förbehåller sig rätten att vägra tillhandahålla service, avsluta konton, ta bort eller redigera innehåll eller annullera beställningar efter eget gottfinnande. Priserna för våra produkter kan ändras utan föregående meddelande.

Recensioner, kommentarer, e-post och annat innehåll

Besökare kan publicera recensioner, kommentarer och annat innehåll, samt lämna förslag, idéer, kommentarer, frågor och annan information, så länge innehållet inte är olagligt, obscent, hotfullt, ärekränkande, integritetskränkande, utgör intrång i immateriella rättigheter eller på annat sätt är skadligt för tredje part eller stötande, och inte består av eller innehåller programvaruvirus, politiska kampanjer, kommersiella förfrågningar, kedjebrev, massutskick eller någon form av “spam”. Du får inte använda en falsk e-postadress, oriktigt utge dig för att vara en viss fysisk eller juridisk person eller på annat sätt tillhandahålla vilseledande uppgiter om ursprunget till ett kort eller annat innehåll. Evchargeplus.com förbehåller sig rätten (men inte skyldigheten) att ta bort eller redigera sådant innehåll, men granskar inte regelbundet publicerat innehåll. Om du lägger upp innehåll eller skickar in material, och om vi inte anger något annat, beviljar du evchargeplus.com och dess samarbetspartners en icke-exklusiv, royaltyfri, evig, oåterkallelig och fullt ut underlicensierbar rätt att använda, reproducera, modifiera, anpassa, publicera, översätta, skapa derivatverk av, distribuera och visa sådant innehåll över hela världen, i alla medier. Du ger evchargeplus.com och dess samarbetspartners och underlicensierade företag rätt att använda det namn som du skickar in i samband med sådant innehåll, om de så önskar. Du försäkrar och garanterar att du äger eller på annat sätt kontrollerar alla rättigheter till det innehåll som du lägger upp: att innehållet är korrekt: att användningen av det innehåll som du tillhandahåller inte bryter mot denna policy och inte kommer att skada någon person, fysisk eller juridisk: och att du kommer att ersätta evchargeplus.com eller dess samarbetspartners för alla krav som uppstår till följd av det innehåll som du tillhandahåller. Evchargeplus.com har rätt, men inte skyldighet, att övervaka och redigera eller ta bort all aktivitet och innehåll. Evchargeplus.com tar inget ansvar och åtar sig inget ansvar för innehåll som publiceras av dig eller någon tredje part.

Risk för förlust

Alla varor som handlas från evchargeplus.com omfattas av ett leveransavtal och köps i enlighet med detta. Detta innebär i princip att risken för förlust och äganderätten till sådana varor övergår på dig när vi har levererat dem till transportören.

Produktbeskrivningar

Evchargeplus.com och dess medarbetare försöker vara så exakta som möjligt. Evchargeplus.com garanterar dock inte att produktbeskrivningar eller annat innehåll på denna webbplats är korrekt, fullständigt, tillförlitligt, aktuellt eller felfritt. Om en produkt som erbjuds av evchargeplus.com inte motsvarar dess beskrivning, är din enda möjlighet att avhjälpa problemet att returnera den i oanvänt skick.

Evchargeplus.com har gjort sitt bästa för att på ett så exakt sätt som möjligt visa färgerna och bilderna på produkterna som visas i butiken. Vi kan inte garantera att färgen framträder på ett korrekt sätt på din datorskärm.

Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa kvantiteten av alla produkter och tjänster som vi erbjuder. Alla produktbeskrivningar och produktpriser kan ändras när som helst utan förvarning, efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst sluta sälja en produkt. Alla erbjudanden om produkter eller tjänster på denna webbplats är ogiltiga på platser där de är förbjudna.

ANSVARSFRISKRIVNING OCH BEGRÄNSNING AV ANSVAR
DENNA WEBBPLATS TILLHANDAHÅLLS AV EVCHARGEPLUS.COM I BEFINTLIGT SKICK OCH I DEN MÅN DEN FINNS TILLGÄNGLIG. EVCHARGEPLUS.COM GÖR INGA UTTALADEN ELLER UNDERFÖRSTÅDDA UTTALANDEN ELLER GARANTIER AV NÅGOT SLAG NÄR DET GÄLLER DRIFTEN AV DENNA WEBBPLATS ELLER INFORMATION, INNEHÅLL, MATERIAL ELLER PRODUKTER SOM FINNS PÅ DENNA WEBBPLATS. DU SAMTYCKER UTTRYCKLIGEN TILL ATT ANVÄNDNINGEN AV DENNA WEBBPLATS SKER PÅ EGEN RISK. I DEN FULLA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, FRÅNSÄGER SIG EVCHARGEPLUS.COM ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. EVCHARGEPLUS.COM GARANTERAR INTE ATT DENNA WEBBPLATS, DESS SERVRAR ELLER E-POST SOM SKICKAS FRÅN EVCHARGEPLUS.COM ÄR FRIA FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER. EVCHARGEPLUS.COM ÄR INTE ANSVARIG FÖR SKADOR AV NÅGOT SLAG SOM UPPSTÅR VID ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, STRAFFRÄTTSLIGA OCH FÖLJDSKADOR. VISSA LÄNDERS LAGAR TILLÅTER INTE BEGRÄNSNINGAR AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER UTESLUTANDE ELLER BEGRÄNSNING AV VISSA SKADOR. OM SÅDAN LAG ÄR TILLÄMPLIG I DITT FALL, KAN DET HÄNDA ATT VISSA ELLER ALLA OVANSTÅENDE FRISKRIVNINGAR, UTESLUTANDEN ELLER BEGRÄNSNINGAR INTE GÄLLER FÖR DIG, OCH DU KAN HA YTTERLIGARE RÄTTIGHETER.

Fakturerings- och kontoinformation korrekthet

Vi förbehåller oss rätten att neka en beställning som du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller annullera köpta kvantiteter per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan omfatta beställningar som görs av eller genom samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar som använder samma fakturerings- och/eller leveransadress. Om vi ändrar eller annullerar en beställning kan vi komma att försöka meddela dig genom att kontakta den e-postadress och/eller faktureringsadress/telefonnummer som du angav när beställningen gjordes. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som enligt vår egen bedömning verkar vara gjorda av återförsäljare eller distributörer.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt inköps- och kontoinformation för alla inköp som görs i vår butik. Du samtycker till att snabbt uppdatera din kontoinformation och annan information, inklusive din e-postadress, kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

Säker betalning

Företaget erbjuder för närvarande tre sätt att betala din beställning: PayPal, betal- och kreditkort samt direkt banköverföring. Vi hänvisar till PayPal för fullständiga användarvillkor. Du kan använda de flesta betal- och kreditkort som har en registrerad faktureringsadress för att göra PayPal-betalningar. Instruktioner för banköverföring till evchargeplus.com kommer att ges under beställningsprocessen. Evchargeplus.com lagrar inte kreditkortsinformation på våra servrar.

Tillämplig lag

Tillämplig lag – I största möjliga utsträckning som lagen tillåter ska dessa användarvillkor och eventuella separata avtal genom vilka vi förser dig med tjänster eller produkter regleras av lagarna i EU:s samvälde, utan hänvisning till principerna om lagkonflikter. Du och vi samtycker härmed till exklusiv jurisdiktion och domstolsort i Litauen, EU, i alla tvister som uppstår till följd av eller i samband med användningen av tjänsten.

Returpolicy

Evchargeplus.com accepterar returer för återbetalning eller byte av vara, med förbehåll för följande:

14 dagar – Du kan returnera köpta varor till evchargeplus.com inom 14 dagar från det datum då de levererades till dig. Varan måste vara oanvänd, oskadad, komplett med alla delar och tillbehör, i samma skick som du mottog den och i originalförpackningen. RMA – Innan du returnerar en vara kontaktar du oss på sales@evchargeplus.com och förklarar orsaken bakom returen, uppgifter om din ursprungliga beställning samt om du vill ha en återbetalning eller göra ett byte. Vid behov kommer vi att utfärda ett RMA-nummer som du måste inkludera i paketet med varan som ska returneras, tillsammans med en kopia av den ursprungliga beställningsinformationen. Vi tar inte emot returnerade artiklar för vilka ett RMA-nummer inte har utfärdats. Skick – Artikeln måste vara oanvänd, oskadad, komplett med alla delar och tillbehör, i samma skick som du mottog den och i originalförpackningen.

Frakt – Förpacka varan så att den inte skadas under transporten. Försäkra paketet för dess värde, eftersom du kommer att ansvara för skador på varan som uppkommer under transporten. Använd en frakttjänst som gör det möjligt att spåra paketet. Du är ansvarig för att betala alla frakt- och försäkringskostnader för returförsändelsen. Om du vill göra ett byte, ansvarar du även för alla leveranskostnader för den nya varan.

Returadress – kommer att skickas till dig via e-post efter din begäran om att returnera vara.

Vid mottagning – När din returnerade vara har mottagits och inspekterats skickar vi ett e-postmeddelande till dig för att meddela dig att vi har mottagit din returnerade vara och huruvida din begäran om återbetalning eller byte av vara har godkänts. Vi kan komma ta ut en avgift för saknade eller använda tillbehör.

Återställningsavgift – För icke-defekta artiklar tar evchargeplus.com ut en återställningsavgift som motsvarar 15 % av det ursprungliga inköpspriset för varje returnerad artikel. Denna avgift kommer att dras av från ditt återbetalningsbelopp, alternativt, om du har begärt ett byte, måste avgiften tas emot av evchargeplus.com innan den nya varan skickas.

Återbetalning – Om en återbetalning godkänns kommer det aktuella beloppet att läggas till ditt kreditkort eller din ursprungliga betalningsmetod när returprocessen är klar. Det kan ta upp till 15 dagar innan återbetalningsbeloppet syns i dina register, så innan du kontaktar evchargeplus.com bör du kontrollera med ditt kreditkortsföretag, din bank eller andra betaltjänster.

Byte – Om ett byte godkänns skickar vi den nya varan till dig, efter betalning av eventuella återställande- och expeditionsavgifter.

Butikskredit – I vissa fall kan butikskredit vara ett alternativ. Butikskrediten är då giltig i 12 månader. Om en beställning som gjorts med hjälp av butikskredit avbryts eller returneras, kommer köpet inte att återbetalas i form av kontanter.

Webbplatspolicy, ändring och separerbarhet

Läs våra andra policyer, såsom vår sekretesspolicy och cookiepolicy, som finns på den här webbplatsen. Även dessa policyer reglerar ditt besök på EVchargeplus.com. Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar på vår webbplats, i våra policyer och i dessa användningsvillkor, utan att meddela användaren. Alla sådana ändringar kommer att träda i kraft omedelbart efter offentliggörande. Om något av dessa villkor bedömas vara ogiltigt eller av någon anledning inte kunna verkställas, ska det villkoret anses vara avskiljbart och  inte påverka giltigheten och verkställbarheten av något av de återstående villkoren. Din fortsatta användning av vår tjänst och denna webbplats efter en sådan ändring, utgör ditt godkännande av dessa ändrade villkor.

Kontaktuppgifter

EV +
Företag: UAB Evokas

Chemijos g. 27B, Kaunas
51332 Litauen
Tel.: +46 812 410 307 / +35 893 158 3256
E-post: sales@evchargeplus.com
Webbplats: www.evchargeplus.com

Frågor

Frågor rörande våra användarvillkor, vår integritetspolicy eller annat policy-relaterat material kan ställas till vår support-personal genom att klicka på “Kontakta oss”-länken i menyn. Alternativt kan du skriva till oss via e-post på: ales@evchargeplus.com

Uppdaterar…
  • Inga produkter i varukorgen.