Algemene voorwaarden

Welkom in onze online winkel! Evchargeplus.com en haar medewerkers verlenen hun diensten aan u onder de volgende voorwaarden. Indien u deze website bezoekt of winkelt binnen deze website, accepteert u deze voorwaarden. Gelieve ze aandachtig te lezen. De algemene verkoopsvoorwaarden die hieronder worden beschreven, regelen de contractuele relatie tussen de “Gebruiker” (hierna ook “U” of de “Klant” genoemd) en evchargeplus.com (hierna ook “Wij” of de “Website” genoemd), behorend tot de firma UAB Evokas.

Elektronische communicatie

Wanneer u www.evchargeplus.com bezoekt of e-mails naar ons stuurt, communiceert u elektronisch met ons. U stemt ermee in om elektronisch berichten van ons te ontvangen. Wij zullen met u communiceren via e-mail of door kennisgevingen op deze site te plaatsen. U stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere mededelingen die wij elektronisch aan u verstrekken voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke mededelingen schriftelijk moeten zijn.

Auteursrecht

Alle inhoud op deze site, zoals tekst, afbeeldingen, logo’s, knoppictogrammen, afbeeldingen, audioclips, digitale downloads, gegevenscompilaties en software, is eigendom van evchargeplus.com of zijn inhoudleveranciers en wordt beschermd door internationale auteursrechtwetten. De compilatie van alle inhoud op deze site is het exclusieve eigendom van evchargeplus.com met auteursrecht auteurschap voor deze collectie door evchargeplus.com en beschermd door internationale auteursrechtwetten.

Leveringsvoorwaarden

Alle verzending vindt plaats met DPD en UPS verzenddiensten. Nadat de bestelling is voltooid en de betaling is ontvangen, wordt de klant op de hoogte gebracht van de tracking-informatie van het pakket. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor een vertraging in de levering of een mislukking van de levering die wordt veroorzaakt door een gebeurtenis buiten onze controle. Als u bestelt van buiten de EU, controleer dan de invoerrechten en andere extra belastingen van uw land. www.evchargeplus.com is niet verantwoordelijk voor deze kosten en als ze verschuldigd zijn moet u contact opnemen met uw douanekantoor of transportbedrijf. Helaas, als www.evchargeplus.com een artikel verstuurt en het wordt vervolgens geweigerd door de klant als gevolg van deze invoerrechten ontvangt u de volledige terugbetaling voor het artikel wanneer het naar ons wordt teruggestuurd minus de totale verzend- en retourkosten. Levering naar Zuid-Europa of afgelegen afstanden kan langer duren zoals aangegeven in onze standaard leveringsopties. Standaard leveringsopties in EU: 

DPD/UPS standaard verzending 3 – 4 werkdagen* – 19€** / pakket

UPS express saver verzending 1 – 2 werkdagen* – 29€** / pakket

*De levertijd kan variëren door redenen buiten onze controle.

**De leveringsprijzen kunnen variëren naargelang het gewicht van uw bestelling.

Handelsmerken

Evchargeplus.com handelsmerken en trade dress mogen niet worden gebruikt in verband met een product of dienst die niet evchargeplus.com is op een manier die verwarring kan veroorzaken onder klanten, of op een manier die evchargeplus.com in diskrediet brengt of brengt. Alle andere handelsmerken die geen eigendom zijn van evchargeplus.com of zijn dochterondernemingen en die op deze site verschijnen, zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars, die al dan niet verbonden zijn met, of gesponsord worden door evchargeplus.com of zijn dochterondernemingen.

Licentie en toegang tot site

Evchargeplus.com verleent u een beperkte licentie voor toegang tot en persoonlijk gebruik van deze site en niet te downloaden (anders dan pagina caching) of te wijzigen, of enig deel daarvan, behalve met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van evchargeplus.com. Deze licentie omvat geen wederverkoop of commercieel gebruik van deze site of de inhoud ervan: het verzamelen en gebruiken van productlijsten, beschrijvingen of prijzen: elk afgeleid gebruik van deze site of de inhoud ervan: het downloaden of kopiëren van accountinformatie ten behoeve van een andere handelaar: of het gebruik van datamining, robots, of soortgelijke gegevensverzamelings- en extractietools. Deze site of enig deel van deze site mag niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, bezocht, of anderszins worden geëxploiteerd voor commerciële doeleinden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van evchargeplus.com. U mag geen frames maken of framingtechnieken gebruiken om handelsmerken, logo’s of andere eigendomsinformatie (inclusief afbeeldingen, tekst, paginaopmaak of vorm) van evchargeplus.com en onze partners in te sluiten zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. U mag geen metatags of andere “verborgen tekst” gebruiken die gebruik maken van de naam evchargeplus.com of handelsmerken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van evchargeplus.com. Elk ongeoorloofd gebruik beëindigt de toestemming of licentie verleend door evchargeplus.com. U wordt een beperkt, herroepbaar en niet-exclusief recht verleend om een hyperlink naar de startpagina van evchargeplus.com te creëren, zolang de link evchargeplus.com, zijn medewerkers of hun producten of diensten niet op een onjuiste, misleidende, denigrerende of anderszins aanstootgevende manier afschildert. U mag geen evchargeplus.com logo of ander eigendomsafhankelijk grafisch of handelsmerk als onderdeel van de link gebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Uw lidmaatschapsaccount

Als u deze site gebruikt, bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord en voor het beperken van de toegang tot uw computer, en u stemt ermee in de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten die onder uw account of wachtwoord plaatsvinden. Als u jonger bent dan 18 jaar, mag u onze website alleen gebruiken met betrokkenheid van een ouder of voogd. Evchargeplus.com en haar partners behouden zich het recht voor om naar eigen goeddunken service te weigeren, accounts te beëindigen, inhoud te verwijderen of te bewerken, of bestellingen te annuleren. Prijzen voor onze producten zijn onderhevig aan verandering zonder enige kennisgeving.

Beoordelingen, Commentaar, Email en Andere Inhoud

Bezoekers mogen beoordelingen, commentaren en andere inhoud posten: en suggesties, ideeën, commentaren, vragen of andere informatie indienen, zolang de inhoud niet illegaal, obsceen, bedreigend, lasterlijk, inbreuk makend op de privacy, inbreuk makend op intellectuele eigendomsrechten, of anderszins schadelijk voor derden of verwerpelijk is en niet bestaat uit of software virussen, politieke campagnes, commerciële verzoeken, kettingbrieven, massamailings, of enige vorm van “spam” bevat. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als een persoon of entiteit, of anderszins misleidend zijn met betrekking tot de oorsprong van een kaart of andere inhoud. Evchargeplus.com behoudt zich het recht voor (maar niet de verplichting) om dergelijke inhoud te verwijderen of te bewerken, maar controleert de geplaatste inhoud niet regelmatig. Als u inhoud plaatst of materiaal indient, en tenzij wij anders aangeven, verleent u evchargeplus.com en zijn geassocieerde ondernemingen een niet-exclusief, royalty-vrij, eeuwigdurend, onherroepelijk en volledig sublicentieerbaar recht om dergelijke inhoud te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, er afgeleide werken van te maken, te verspreiden en weer te geven over de hele wereld in alle media. U verleent evchargeplus.com en zijn geassocieerde ondernemingen en sublicentiehouders het recht om de naam die u indient in verband met dergelijke inhoud te gebruiken, als zij dat willen. U verklaart en garandeert dat u eigenaar bent van of anderszins de controle heeft over alle rechten op de inhoud die u plaatst: dat de inhoud juist is: dat het gebruik van de inhoud die u levert niet in strijd is met dit beleid en geen schade zal veroorzaken aan een persoon of entiteit: en dat u evchargeplus.com of haar geassocieerde ondernemingen schadeloos zult stellen voor alle vorderingen die voortvloeien uit de inhoud die u levert. Evchargeplus.com heeft het recht, maar niet de plicht, om elke activiteit of inhoud te controleren, te bewerken of te verwijderen. Evchargeplus.com neemt geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige inhoud die door u of een derde partij is geplaatst.

Risico op verlies

Alle items gekocht van evchargeplus.com worden gemaakt op grond van een verzendingscontract. Dit betekent in principe dat het risico op verlies en het eigendomsrecht voor deze artikelen op u overgaan bij onze levering aan de vervoerder.

Product Beschrijvingen

Evchargeplus.com en zijn medewerkers proberen zo nauwkeurig mogelijk te zijn. Evchargeplus.com garandeert echter niet dat de productbeschrijving of andere inhoud van deze site nauwkeurig, volledig, betrouwbaar, actueel of foutloos is. Als een product dat wordt aangeboden door evchargeplus.com zelf niet is zoals beschreven, is uw enige remedie om het terug te sturen in ongebruikte staat.

Evchargeplus.com heeft er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Wij kunnen niet garanderen dat de weergave van de kleuren op uw computermonitor accuraat zal zijn.

Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of Diensten aan een persoon, geografische regio of jurisdictie te beperken. Wij kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van de producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of prijzen van producten kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor om elk product op elk gewenst moment te beëindigen. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar verboden.

AFWIJZING VAN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID DEZE SITE WORDT DOOR EVCHARGEPLUS.COM AANGEBODEN OP EEN “AS IS” EN “ZOALS BESCHIKBAAR” BASIS. EVCHARGEPLUS.COM GEEFT GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE WERKING VAN DEZE SITE OF DE INFORMATIE, INHOUD, MATERIALEN OF PRODUCTEN DIE OP DEZE SITE STAAN. U GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DEZE SITE OP UW EIGEN RISICO IS. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJST EVCHARGEPLUS.COM ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, VAN DE HAND. EVCHARGEPLUS.COM GARANDEERT NIET DAT DEZE SITE, ZIJN SERVERS OF E-MAIL VERZONDEN VAN EVCHARGEPLUS.COM VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. EVCHARGEPLUS.COM IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE VORM VAN SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SITE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, PUNITIEVE EN GEVOLGSCHADE. BEPAALDE WETTEN VAN STATEN STAAN GEEN BEPERKINGEN TOE OP IMPLICIETE GARANTIES OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADE. ALS DEZE WETTEN OP U VAN TOEPASSING ZIJN, ZIJN SOMMIGE OF ALLE VAN DE BOVENSTAANDE DISCLAIMERS, UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING, EN HEBT U MOGELIJK AANVULLENDE RECHTEN.

Nauwkeurigheid van Facturering en Rekeninginformatie

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de aangekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die door of onder dezelfde klantenrekening, dezelfde creditcard, en/of bestellingen die hetzelfde facturerings- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat wij een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen wij proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of het factuuradres/telefoonnummer dat u op het moment van de bestelling hebt opgegeven. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die u in onze winkel doet. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, met inbegrip van uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Veilige Betaling

Het bedrijf biedt momenteel 3 manieren om voor uw bestelling te betalen, PayPal, Debet/Credit kaarten en directe bankoverschrijving. Raadpleeg PayPal voor de volledige gebruiksvoorwaarden. U kunt de meeste debet- en creditcards met een geregistreerd factuuradres gebruiken om PayPal-betalingen te doen. Instructies voor bankoverschrijving betalingen aan evchargeplus.com zal worden verstrekt tijdens het bestelproces van de producten of diensten. Evchargeplus.com slaat geen creditcardgegevens op onze servers op.

Toepasselijk recht

Toepasselijk recht – Voor zover maximaal is toegestaan door de wet, deze Gebruiksvoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Service of producten leveren worden beheerst door de wetten van het Gemenebest van de EU, zonder verwijzing naar conflicten van wettelijke principes, en u en wij stemmen hierbij in met de exclusieve jurisdictie en het rechtsgebied van rechtbanken in Litouwen, EU in alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de Service.

Retourbeleid

Evchargeplus.com aanvaardt retourzendingen voor terugbetalingen of uitwisselingen, met inachtneming van het volgende:

14 Dagen – U kunt aangekochte artikelen binnen 14 dagen na de datum waarop ze aan u werden geleverd, terugsturen naar evchargeplus.com. Het artikel moet ongebruikt, onbeschadigd, compleet met alle onderdelen en accessoires, in dezelfde staat waarin u het ontvangen heeft, en in de originele verpakking. RMA – Neem voordat u een artikel terugstuurt contact met ons op via sales@evchargeplus.com en leg ons uit waarom u het artikel terugstuurt, wat de gegevens van uw oorspronkelijke bestelling zijn en of u een terugbetaling of een omruiling wilt. Wij zullen u een RMA-nummer geven, dat u samen met een kopie van de oorspronkelijke bestelinformatie in het pakket voor het geretourneerde artikel moet doen. We accepteren geen geretourneerde artikelen waarvoor geen RMA is afgegeven. Toestand – Het artikel moet ongebruikt, onbeschadigd, compleet met alle onderdelen en accessoires, in dezelfde staat als waarin u het hebt ontvangen, en in de originele verpakking zijn.

Verzending – Verpak het artikel om schade tijdens het transport te voorkomen. Verzeker het pakket voor de waarde ervan, aangezien u verantwoordelijk zult zijn voor schade tijdens het vervoer. Gebruik een verzendservice waarmee u het pakket kunt volgen. U bent verantwoordelijk voor het betalen van alle verzend- en verzekeringskosten voor de retourzending. Als u het product wilt ruilen, bent u ook verantwoordelijk voor alle kosten van verzending van het nieuwe artikel naar u.

Verzendadres voor retourzending – wordt u per e-mail toegezonden na uw verzoek om retourzending.

Na ontvangst – Zodra uw retourzending is ontvangen en geïnspecteerd, sturen wij u een e-mail om u te laten weten dat wij uw geretourneerde artikel hebben ontvangen en of uw verzoek om terugbetaling of omruiling is goedgekeurd. We kunnen kosten in rekening brengen voor ontbrekende of gebruikte accessoires.

Herstockeringskosten – Voor niet-defecte artikelen rekent evchargeplus.com een herstockeringskost gelijk aan 15% van de oorspronkelijke aankoopprijs van elk geretourneerd artikel. Deze vergoeding zal worden afgetrokken van uw terugbetaling, of als u een omruiling heeft aangevraagd, moet de vergoeding door evchargeplus.com zijn ontvangen voordat het nieuwe artikel wordt verzonden.

Terugbetaling – Als een terugbetaling wordt goedgekeurd, zal een krediet worden toegepast op uw creditcard of oorspronkelijke betaalwijze nadat het retourproces is voltooid. Het kan tot 15 dagen duren voordat dit bedrag op uw rekening staat, dus voordat u contact opneemt met evchargeplus.com, controleert u dit eerst bij uw creditcardmaatschappij, bank of andere betaaldiensten.

Omruiling – Als een omruiling wordt goedgekeurd, sturen wij het nieuwe artikel naar u op, na betaling van eventuele herbevoorradings- en verzendingskosten.

Winkeltegoed – In sommige gevallen kan een winkeltegoed beschikbaar en geldig zijn voor 12 maanden. Als een bestelling met tegoed wordt geannuleerd of geretourneerd, wordt deze niet in contanten terugbetaald.

Sitebeleid, Wijziging en Scheidbaarheid

Lees ook ons ander beleid, zoals ons Privacybeleid en Cookiebeleid, geplaatst op deze site. Dit beleid is ook van toepassing op uw bezoek aan EVchargeplus.com. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan onze site, ons beleid en deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruiker. Dergelijke wijzigingen zullen onmiddellijk van kracht zijn na publieke bekendmaking. Indien een van deze voorwaarden ongeldig, nietig of om welke reden dan ook niet afdwingbaar wordt geacht, zal deze voorwaarde scheidbaar worden geacht en geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige voorwaarden. Uw voortgezet gebruik van onze service en deze site na een dergelijke wijziging vormt uw aanvaarding van deze gewijzigde voorwaarden.

Contactpersonen

EV +
Bedrijf: UAB Evokas

Chemijos g. 27B, Kaunas
51332 Litouwen
Tel.: +46 812 410 307 / +35 893 158 3256
E-Mail: sales@evchargeplus.com
Website: www.evchargeplus.com

Vragen

Vragen met betrekking tot onze gebruiksvoorwaarden, privacybeleid of ander beleidsgerelateerd materiaal kunt u richten aan ons ondersteunend personeel door te klikken op de link “Contact” in het menu. Of u kunt ons e-mailen op: sales@evchargeplus.com

Updating…
  • Geen producten in de winkelwagen.